Handledare

Introduktionsutbildning

Fr.om 1 januari 2006 måste både den som ska vara handledare och elev vid privat övningskörning B (personbil) genomgå en introduktionsutbildning.
Utbildningens syfte är att mängdträningen ska bli säkrare och mer effektiv för handledare och elev och därmed minska olyckorna.

Krav för elev att genomföra kursen

 • Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader.

Krav för handledare att genomföra kursen

 • Minst 24 år.
 • Körkort i minst 5 år under de senaste 10 åren.
 • Vana, rutin och skicklighet att framföra fordonet.
 • Körkort utfärdat inom EES.

Ett handledartillstånd varar i 5 år och det är personligt. Men tänk på att du måste ansöka tillstånd för varje elev.
Utbildning gäller för både handledare och elev.

Kursen

 • Handledare och elev behöver inte gå kursen samtidigt, men vi rekommenderar det.
 • Du som deltagare måste närvara under hela kursen annars kan vi inte registrera dig till Transportstyrelsen.
 • Du måste komma i tid, efter kursstart släpps du inte in.
 • Du ska ha en giltig svensk legitimation med dig, gäller både handledare och elev.
 • Kursen varar i 3,5 timmar inkl. fika.

Se priser här:

I priset ingår:

 • Handledarboken till handledare och Körhäftet till elev.
 • Kursmaterial.
 • Fika: kaffe , the , juice, fralla.
 • Frukt och vatten finns att tillgå under hela utbildningen.
 • Vi sköter registrering av Din utbildning till Transportstyrelsen.

OBS! För att du ska kunna tillgodogöra dig vår utbildning måste du ha bra kunskaper i svenska språket

Var ute i god tid om du vill ha platser!

GLÖM INTE 

Ansökan om körkortstillstånd (för elever)

Ansökan om handledarskap (för handledare)